35,10,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatske kotline / FEMINE(IP-06-2016-1749)

 

Voditelj projekta: Marko Dizdar

Istraživačka grupa: Asja Tonc, Saša Kovačević, Hrvoje Potrebica, Marija Ljuština, Aleksandar Kapuran, Carola Metzner-Nebelsick, Aurel Rustoiu, Mathias Mehofer, Daria Ložnjak Dizdar, Julia Kramberger Fileš

Konzultanti: Mario Novak, Petra Rajić Šikanjić 

Trajanje projekta: 01. 04. 2017. – 31. 03. 2021.

 

Cilj predloženoga projekta, poduzetoga od strane arheologije u suradnji s antropološkim i arheometalurškim istraživanjima, naglasak stavlja na proučavanje različitih aspekata željeznodobnih ženskih društvenih identiteta koji se mogu rekonstruirati iz arheoloških podataka. Projekt predstavlja kompleksnu studiju ženskih pokopa sa šest groblja u sjevernoj Hrvatskoj na osnovi roda, spola, dobi i grobnih priloga, pri čemu se posebna pažnja posvećuje funkcionalnoj analizi kombinacija u grobovima koje prikazuju različite lokalne zajednice te višestruke identiteta jedne osobe. Funkcionalna analiza, odnosno kako su različiti elementi nošnje i nakita organizirani u različite kombinacije, pruža pouzdane podatke o načinima koje su različiti pojedinci i/ili zajednice odabirali kako bi vizualno prikazali vlastite identitete i društvene odnose.

 

 

 

 

 

Back to Top