35,10,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Istraživači

 

Voditelj projekta:

Dr. Marko Dizdar

 

Suradnici na projektu:

Dr. Asja Tonc (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska)

Dr. Saša Kovačević (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska)

Prof. dr. Hrvoje Potrebica (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvatska)

Dr. Marija Ljuština (Sveučilište u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija)

Dr. Aleksandar Kapuran (Arheološki institut, Beograd, Srbija)

Prof. dr Carola Metzner-Nebelsick (Sveučilište Ludwig-Maximilian, München, Njemačka)

Dr. Aurel Rustoiu (Institut za arheologiju i povijest umjetnosti Rumunjske Akademije Znanosti, Cluj-Napoca, Rumunjska)

Dr. Mathias Mehofer (VIAS – Bečki Institut za arheološku znanost Sveučilišta u Beču, Austrija)

 

Konzultanti

Dr. Mario Novak (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska)

Dr. Daria Ložnjak Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska)

 

 

Dr. Marko Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska) voditelj je projekta Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatske kotline i znanstveni savjetnik Instituta za arheologiju. Istražuje protopovijesne zajednice te analizira različite koncepte njihovih identiteta u Karpatskoj kotlini. Sudjeluje u brojnim arheološkim iskopavanjima željeznodobnih nalazišta (Ilok, Zvonimirovo, Sotin, Batina). Osim koordinacije projekta, provodit će arheološka istraživanja te analize željeznodobnih nalaza koji se čuvaju u Arheološkom muzeju Osijek i Gradskom muzeju Vinkovci. Pridonjeti će integraciji rezultata arheoloških, antropoloških i arheometalurških analiza te proučavanju različitih koncepata željeznodobnog ženskoga identiteta.

http://www.iarh.hr/hr/djelatnici/marko-dizdar/

 

Dr. Asja Tonc (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska) je postdoktorska istraživačica na projektu. Bavi se razdobljem mlađeg željeznog doba i romanizacijom, osobito različitim aspektima identiteta, zatim trgovinom i razmjenom te keramičkim nalazima. U provedbi projekta odgovorna je za arheološke analize mlađeželjeznodobnih ženskih predmeta te prikupljanje dostupnih muzejskih arhivskih podataka.

http://www.iarh.hr/hr/djelatnici/asja-tonc/

 

Dr. Saša Kovačević (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska) jedan je od istraživača na projektu. Radi na mjestu višeg znanstvenog suradnika u Institutu za arheologiju. Bavi se prapovijesnim naseljima i njihovom infrastrukturom te monumentalnim krajolicima. U provedbi projekta pridonjeti će arheološkim analizama stariježeljeznodobnih ženskih domaćinskih aktivnosti na osnovi nalaza s naselja te u tumačenju uloge i položaja žena u takvim domaćinstvima.

http://www.iarh.hr/hr/djelatnici/sasa-kovacevic/

 

Prof. dr. Hrvoje Potrebica (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, Hrvatska) jedan je od istraživača na projektu. Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se protopovijesnom arheologijom, osobito identitetima, elitama, pogrebnim običajima, krajolicima. Provodi arheološka iskopavanja željeznodobnih naselja i groblja (Kaptol, Kagovac). Tijekom projekta pridonijet će arheološkoj analizi, posebno usmjerenoj na stariježeljeznodobna groblja te žensku nošnju i nakit u Karpatskoj kotlini.

http://arheo.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2014/11/CV_Potrebica.pdf

 

Dr. Marija Ljuština (Sveučilišta u Beogradu, Filozofski fakultet, Odsek za arheologiju, Srbija) jedna je od istraživačica na projektu. Docentica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Istražuje brončano i željezno doba jugoistočnog dijela Karpatske kotline i Balkana. U provedbi projekta pridonjeti će arheološkim analizama usmjernim na ženske pokope iz kasne faze starijeg željeznog i mlađeg željeznog doba s groblja u južnom dijelu Karpatske kotline, posebno onima s područja Srbije te njihovoj usporedbi s otkrivenim ansamblima iz sjeverne Hrvatske.

http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/zaposleni?IDZ=17

 

Dr. Aleksandar Kapuran (Arheološki institut, Beograd, Srbija) jedan je od istraživača na projektu. Radi kao viši znanstveni suradnik u Arheološkom institutu. Bavi se prapoviješću Centralnog Balkana, osobito identitetima i tehnologijom. Tijekom projekta pridonjeti će arheološkim analizama usmjerenim na željeznodobne ženske pokope s groblja u južnom dijelu Karpatske kotline, posebno onima s područja Srbije te njihovoj usporedbi s otkrivenim ansamblima iz sjeverne Hrvatske.

http://www.ai.ac.rs/istrazivacki_projekti?K=5&ID=28

 

Prof. dr. Carola Metzner-Nebelscik (Ludwig-Maximilijan Sveučilište u Münchenu, Njemačka) jedna je od istraživača na projektu. Profesorica je prapovijesne arheologije i voditeljica Instituta za prapovijesnu i ranosrednjovjekovnu arheologiju te provincijalnu rimsku arheologiju Ludwig-Maximilijan Sveučilišta u Münchenu. Bavi se brončanim i starijim željeznim dobom europskog kontinenta, osobito grobljima, ritualima te elitama. Tijekom provedbe projekta pridonjeti će arheološkim analizama, posebno ženskih grobova iz starijeg željeznog doba te ženske nošnje i nakita s područja Karpatske kotline.

http://www.vfp-archaeologie.uni-muenchen.de/personen/professoren/metzner/index.html

 

Dr. Aurel Rustoiu (Institut za arheologiju i povijest umjetnosti Rumunjske akademije znanosti, Cluj-Napoca, Rumunjska) jedan je od istraživača na projektu. Radi na mjestu istraživača u Institutu za arheologiju i povijest umjetnosti u Cluj-Napoci. Bavi se mlađim željeznim dobom Karpatske kotline, osobito identitetima i mobilnošću. Tijekom projekta pridonjeti će arheološkoj analizi usmjerenoj na groblja mlađeg željeznog doba te žensku nošnju i nakit u južnom dijelu Karpatske kotline.

http://www.institutarheologie-istoriaarteicj.ro/img/pdfuri/Aurel%20Rustoiu.pdf

 

 

Dr. Mathias Mehofer (VIAS – Bečki Institut za arheološku znanost Sveučilišta u Beču, Austrija) jedan je od istraživača na projektu. Radi kao istraživač u Bečkom Institutu za arheološku znanost i bavi se arheometalurgijom bakra, bronce i željeza, transferima tehnologije i ležištima sirovina. Tijekom projekta pridonjeti će arheometalurškim analizama usmjernim na predmete nošnje i nakita iz ženskih pokopa u sjevernoj Hrvatskoj te njihovoj usporedbi s otkrivenim ansamblima u južnom dijelu Karpatske kotline i Balkana.

https://vias.univie.ac.at/ueber-uns/lebenslauf-dr-des-ing-mathias-mehofer/

 

konzultanti

 

Dr. Mario Novak (Institut za antropologiju, Zagreb) jedan je od konzultanta na projektu. Zaposlen je kao znanstveni suradnik Instituta za antropologiju. Bavi se antropologijom, paleopatologijom i bioarheologijom. U provedbi projekta zadužen je za analize ljudskih ostataka (dobno i spolno određenje te patologija).

http://www.inantro.hr/hr/2016/12/27/dr-sc-mario-novak/

 

Dr. Daria Ložnjak Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb) jedna je od konzultanta na projektu. Radi kao znanstvena suradnica u Institutu za arheologiju, bavi se brončanim i početkom starijeg željeznog doba na jugu Karpatske kotline, osobito pogrebnim običajima, ritualima, ženskom nošnjom i identitetima. Tijekom projekta pridonjeti će arheološkim analizama otkrivenih ženskih pokopa i predmeta iz stariježeljeznodobnih groblja (Batina, Sotin) te sudjelovati u arheološkim iskopavanjima.

http://www.iarh.hr/hr/djelatnici/daria-loznjak-dizdar/

 

Dr. Petra Rajić Šikanjić (Institut za antropologiju, Zagreb) je jedna od konzultanata na projektu. Zaposlena je u Institutu za antropologiju kao viša znanstvena suradnica. Njezin znanstveni interes su bioarheološke analize ljudskih osteoloških ostataka od prapovijesti do modernog doba. Na projektu će provoditi analizu ljudskih ostataka iz Sotina i Batine.

http://inantro.hr/profili-zaposlenika/dr-sc-rajic-sikanjic/

 

doktorandi

 

Julia Kramberger Fileš (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, Hrvatska) je doktorand na projektu. Zaposlena je kao asistent na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se prapovijesnim tekstilom i tehnikama tkanja. Tijekom projekta pridonijet će analizi mineraliziranih tekstilnih ostataka iz grobova u Zvonimirovu.

Back to Top